Type your search keyword, and press enter

Skratky a kataster

skratky a kataster

Pri kúpe bývania, úveru, alebo jeho refinancovania je list vlastníctva dokument, ktorý má svoju dôležitu úlohu. Majitelia ho predkladajú banke, alebo kupujúcim, hovorí o tom kto presne sú majitelia dannej nehnuteľnosti, kedy a akým spôsobom ju nadobudli, samozrejeme presnú špecifikáciu nehnuteľnosti. Tento právny dokument je akým si technickým preukazom nehnuteľnosti.

Noví majitelia, banky a ďaľšie úrady môžu požadovať vysvetlenie ku konkretným údajom a skratkám, ktoré sú na ňom vedenné. Napr. čo presne sa deje pod.: V číslo/rok. Väčšina skratiek má svoje vysvetlenie priamo na liste vlastníctva iné nie. Tieto skratky sú najpoužívanejšie:

LV – list vlastníctva
k. ú. – katastrálne územie
č. d. – číslo dokumentu
č. s. – číslo stavby
EN – evidencia nehnuteľnosti
GP – geometrický plán
KN – kataster nehnuteľnosti
s. č. – súpisné číslo
parc. č. – parcela číslo
s. č. – súpisné číslo
Druh ch. n. – Druh chránenej nehnuteľnosti
p – podlažie
EN – evidencia nehnuteľnosti
ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov

Ďalšie skratky:

JEP – jednotná evidencia pôdy (1956 – 1964)
OKO – obnova katastrálneho operátu
PK – pozemková kniha
PKV – pozemkovoknižná vložka
PKN – pozemkovoknižný
SPM – súbor prevzatých meraní
SGI – súbor geodetických informácii katastra nehnuteľností
SPI – súbor popisných informácii katastra nehnuteľností
THM – technicko- hospodárske mapovanie
UO – určený operát
ZPMZ – záznam podrobného merania zmien
ZRPS – zjednodušený register pôvodného stavu
PLOMBA je informácia o tom, že na liste vlastníctva prebieha zmena údajov
Druhy konania sa označujú veľkými písmenami:
Z – konanie o zápise záznamom
V – konanie o povolení vkladu
X – konanie o oprave chyby

Pri žiadaní banku o úver alebo kúpe nehnutelnosti nás môžu zastaviť rôzne okolnosti. List vlastníctva je dokument, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Nenechajme sa prekvapiť, dobehnúť a preverme si aktuálny stav na Okresnom úrade /Katastrálny odbor/, pošte, alebo aj tu.

Zabezpečenie a ochrana príjmu

Zabezpečenie a ochrana príjmu

 

Kúpa bývania prináša zo sebou otázky, ktorými sme sa nemuseli pred kúpou zaoberať. Výber bývania je dôležitý, tak isto aj výber finanovania. Pri preberaní ponúk a výbere vhodnej nehnuteľnosti je najdôležitejšie finančné plánovanie. Sadnúť si nad svoje financie, presne zrátať výdavky na bežný život, výdavky na nové bývanie, samozrejme odkladanie na dôchodok a vytvoriť finančnú rezervu. Takýmto plánovaním si vieme nastaviť výber vhodnej nehnuteľnosti podľa naších príjmov a výdajov.

Súčasne s plánovaním výberu bývania, finančného plánovania, má svoje miesto aj zabezpečenie a ochrana príjmu v prípade nečakanej náhodnej životnej situácii. Trh ponúka rôzne formy zabezpečenia príjmu. Banky, poistovne majú rôzne riešenia, obe majú svoje výhody. Bankové poistenie môže byť lacnejšie ako poistenie z poistovní. Bankové poistenie úveru, v prípade refinancovania úveru,  môže zaniknúť. Ak sa medzi časom náhodou zmení zdravotný stav, tak je dosť možné, že ďalšie poistenie už nebude možné. Poisťovne ponúkajú tzv. úrazové poistenie, ktoré môže byť drahšie ako bankové. Často ponúka mnoho pripoistení a tým je flexibilnejšie. V prípade refinancovania úveru nezaniká, nakoľko nie je viazané na úver.

Zabezpečenie a ochrana príjmu v prípade nečakanej náhodnej životnej situácii, má mať svoje miesto v našom finančnom plánovaní. Výber zabezpečenia a ochrany príjmu záleží od našich finančných možností. Práve preto, pri výbere poistenia je dôležité poradiť sa s odborníkom.

Kúpa nehnuteľnosti na úver

Kúpa nehnuteľnosti na úver

      Kúpa nového bývania na úver môže byť jednoduchá, alebo komplikovaná. Banky majú v tomto období horúce úverové obdobie. Reklamy nás lákajú na výhodné úroky, sľubujú, že ich majú naozaj pre každého. Prax reálne poukazuje ako banky majú svojích vysnívaných klientov a tým poskytuje najvýhodnejšie úvery. No nie je to vždy pravidlom. Banky nás posudzujú podľa našej bonity. Bonita predstavuje našu dôveryhodnosť pre banky. Našu bonitu ovplyvňuje výška priemerných príjmov, najvyšie dosiahnuté vzdelanie, rodinný stav, počet detí, výška skôr poskytnutých úverov, s kým vstupujeme do úveru, na aký účel použijeme úver a mnoho iných.

Kupa nehnuteľnosti na úver je o niečo zdlhavejšia ako kúpa za “ hotovosť”. Doba kúpy sa predlžuje o poskytnutie uveru bankou. Banka vyžaduje znalecký posudok, potvrdenia od zamestnávateľa, návrh kúpnej zmluvy, výpisy z účtou a samozrejme môže byť toho oveľa viac. Banka schvaluje úver až po dodaní všetkých potrebných dokumentov. samozrejme si môže kedy koľvek dožiadať ďalšiu dokumentáciu. Po schválení úverú nasleduje podpis úverových, záložných zmlúv a následne kúpnych zmlúv. Banka po schválení úveru nastavý podmienky čerpania financií, po ich splnení, banka uvolňuje financie predávajúcim.

Nie vždy máme istotu, či dostaneme od banky úver. Niektoré banky ponukajú pre tento prípad špecifické produkty, ktoré nám pomôžu pri výbere nehnuteľnosti. Ide o uverové produkty, kde banka po schválení takéhoto úverového produktu presne povie akú výšku úveru nám poskytne, za akých podmienok, z akým úrokom a aká vysoká bude ročná percentuálna miera nákladou.

Príklad: Banka nám schváli výšku úveru 90.00 peňazí, mesačná splátka je 330 peňazí, úrok 1,6%, ročná percentuálna miera nákladov 1,8%, splatnosť úveru je 30 rokov. Banka poskytne tento úver iba ak kupovaná nehnuteľnosť bude mať minimálne hodnotu 100.000,- peňazí. Pre nás to znamená, že naša hladaná nehnuteľnosť bude v hodnote 100.00 peňazí.
Týmto spôsobom ušetríme čas sebe, realiťákom aj predávajúcim a nemáme zbytočný zmätok z ponukánych nehnuteľností. Môžeme si byť pri kúpe bývania istejší, čo si môžeme dovoliť.

Vyberáme bývanie: “ Mesačná splátka úveru + mesačné náklady na bývanie = moje nové byvanie “