Type your search keyword, and press enter

Revolúcia v bývaní?

foto: Michal Boťanský
foto: Michal Boťanský

V pondelok ráno vstaneme, zobudíme deti, nachystáme sa, ponáhľame sa do práce, zanesieme deti do školy, v práci nestíhame, šéf chce, aby sme zostali o hodinu dlhšie. Len tak tak stihneme zobrať deti zo školy, zanesieme ich na krúžok, prídeme domov, najeme sa, skontrolujeme deťom úlohy, pozrieme si televíziu, magazín, ešte napíšeme kamošom na sieti a zaspávame v piatok večer.

Doba je rýchla, ponáhľame sa za kariérou, školou, certifikátom či financiami. Zatiaľ sme plní síl, lebo sme mladí a plní elánu. Životné tempo sa z roka na rok stupňuje, zdravotných ťažkostí, ale aj chorôb nám pribúda. Dostávajú sa do povedomia slová ako syndróm vyhorenia, depresia, nenašiel vnútorný pokoj, alebo hľadá sebanaplnenie na inom mieste.

Pred časom letná dovolenka v Chorvátsku bola rodinná udalosť roka, dnes sme tam štyrikrát do roka. Tlačíme sa na pláži, neskôr na diaľniciach na ceste domov. Popritom všetkom ako by sme zabúdali na príležitosti, ktoré máme doma. Bývanie je jedna z príležitostí, na ktorú zabúdame. Pozvať na koláčik odborníka na bývanie a dozvedieť sa niečo konkrétne z trhu dnes zatiaľ nie je zaužívané. No kúpiť si byt na úver a dať ho do prenájmu je mimoriadne obľúbené.

Stres, rýchle životné tempo, tlačenie sa na Chorvátskej diaľnici a bývanie začínajú mať spoločné toho viac ako sa na prvý pohľad zdá. Prvé lastovičky prilietavajú a začínajú si uvedomovať, že toto nie je najsprávnejšia cesta životom. Našťastie, na Slovensku máme riešenia.

Je otázkou času, kedy ľudia začnú investovať svoje peniaze do rekreačných nehnuteľností aj na Slovensku za účelom oddychu, ale aj zarábania peňazí. Dovolenky u nás budú z roka na rok zaujímavejšie. Tak prečo si platiť hotel, keď môžeme dovolenkovať vo svojom a ešte k tomu zarobiť?

Mobilné aplikácie a internetové služby, začínajú konkurovať hotelom, za málo peňazí si dnes vieme nájsť ubytovanie kdekoľvek na svete. Izbu, celý byt, rodinný dom, rekreačnú chatu či príves vieme poskytnúť cez tieto služby ďalším ľudom z celého sveta na pár nocí za finančnú odplatu.

Príležitosť je takmer kdekoľvek na Slovensku. Navaríme, odvezieme, dovezieme, pripravíme program či plán s miestnymi zaujímavosťami. Čím viac možností dáme ľuďom na zážitky, skvelé jedlo, jedinečné ubytovanie u nás doma, tým viac sa im bude u nás páčiť. Dostaneme hodnotenia, my ohodnotíme našich turistov a takto sa záujemcovia o nás dozvedajú, ale aj my sa dozvedáme či turistov pustiť k nám alebo nie.

Ako teda odbúrať stres, vyhorenie, či depresiu? Jednou  z možností, ktoré sú na trhu s bývaním, je kúpa nehnuteľnosti na rekreáciu. Môže to byť dom, byt, ale aj chata najlepšie na takom mieste, ktoré nás niečím osloví. Vopred si pripravíme kalendár, kedy tam nikoho nepustíme, ostatný čas si zaplníme turistami.

Revolúcia v bývaní nás vďaka mobilným aplikáciám a internetovým službám neminie. Už v minulosti sme využívali bývanie u vzdialených príbuzných v Paríži, či v Prahe. Tak prečo to dnes nezopakovať? Kreativita, fantázia a zdravé podnikateľské srdce vie aj malú rekreačnú chatu na úbočí hôr, či byt v starej bytovke premeniť na studnicu príjmov a oázu pokoja pre nás.

Skratky a kataster

skratky a kataster

Pri kúpe bývania, úveru, alebo jeho refinancovania je list vlastníctva dokument, ktorý má svoju dôležitu úlohu. Majitelia ho predkladajú banke, alebo kupujúcim, hovorí o tom kto presne sú majitelia dannej nehnuteľnosti, kedy a akým spôsobom ju nadobudli, samozrejeme presnú špecifikáciu nehnuteľnosti. Tento právny dokument je akým si technickým preukazom nehnuteľnosti.

Noví majitelia, banky a ďaľšie úrady môžu požadovať vysvetlenie ku konkretným údajom a skratkám, ktoré sú na ňom vedenné. Napr. čo presne sa deje pod.: V číslo/rok. Väčšina skratiek má svoje vysvetlenie priamo na liste vlastníctva iné nie. Tieto skratky sú najpoužívanejšie:

LV – list vlastníctva
k. ú. – katastrálne územie
č. d. – číslo dokumentu
č. s. – číslo stavby
EN – evidencia nehnuteľnosti
GP – geometrický plán
KN – kataster nehnuteľnosti
s. č. – súpisné číslo
parc. č. – parcela číslo
s. č. – súpisné číslo
Druh ch. n. – Druh chránenej nehnuteľnosti
p – podlažie
EN – evidencia nehnuteľnosti
ROEP – register obnovenej evidencie pozemkov

Ďalšie skratky:

JEP – jednotná evidencia pôdy (1956 – 1964)
OKO – obnova katastrálneho operátu
PK – pozemková kniha
PKV – pozemkovoknižná vložka
PKN – pozemkovoknižný
SPM – súbor prevzatých meraní
SGI – súbor geodetických informácii katastra nehnuteľností
SPI – súbor popisných informácii katastra nehnuteľností
THM – technicko- hospodárske mapovanie
UO – určený operát
ZPMZ – záznam podrobného merania zmien
ZRPS – zjednodušený register pôvodného stavu
PLOMBA je informácia o tom, že na liste vlastníctva prebieha zmena údajov
Druhy konania sa označujú veľkými písmenami:
Z – konanie o zápise záznamom
V – konanie o povolení vkladu
X – konanie o oprave chyby

Pri žiadaní banku o úver alebo kúpe nehnutelnosti nás môžu zastaviť rôzne okolnosti. List vlastníctva je dokument, ktorý preukazuje vlastnícke vzťahy k nehnuteľnosti. Nenechajme sa prekvapiť, dobehnúť a preverme si aktuálny stav na Okresnom úrade /Katastrálny odbor/, pošte, alebo aj tu.

Predávame nehnuteľnosť I.

Predávame nehnuteľnosť

Predaj nehnuteľností je často krát ukončenie jednej životnej etapy. Osamostatnenie, svadba, prírastok, sem tam aj rozchod a smrť. Nie vždy je predaj majetku najlepšie riešenie, ale často jediné.

Odpoveď na otázku, či predať, alebo počkať, nie je jednoznačná. Prognózy sú priaznivé, ceny nehnuteľností majú rásť naďalej. Prichádza na trh takzvaná “uhorková sezóna”, čo povie dopyt po kúpe a úveroch? Tu opäť bude v hre viac faktorov: banky a ich zvyhodnené ponuky hypoték, dovolenky. Tieto faktory budú mať hlavné slovo od 1.7. do 5.9. pri predaji a kúpe.

Legálne pripraviť nehnuteľnosť na predaj je samozréjmosť. Nadobúdací dokument /dedičstvo, kúpno – predajnú zmluvu, darovaciu zmluvu alebo iné/. List vlastníctva, katastrálnu mapu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu, súhlas všetkých majiteľov s predajom. Stáva sa, že na liste vlastníctva nie je vždy všetko zaznačené. Na portáli www.katasterportal.sk si vieme pozrieť aktuány stav listu vlastníctva, tak isto aj katastrálnu mapu.

Reklama, marketing, prezentácia nehnuteľnosti na predaj. Dôkladne pripravený opis nehnuteľnosti, kvalitné upravené fotografie. V minulosti sme chceli zaujať kratkou textovou správou: “Predám dom. značka: každý v ňom chce bývat” Fungovalo to. Dnes je dôkladny popis, kvalitné fotografie a HD video súčasťou inzercie. Čo robiť pred fotením svojej nehnuteľnosti, na predajnú inzerciu?

Odstránenie všetkého zbytočného. Vyčistenie nehnuteľnosti. Odstránime burinu, trávnatý porast, vyklčujeme nadbytočné stromy. Odpad vynesieme na zberný dvor. Vyznačíme, kde su inžinierske siete. Pripravíme stojan na predajnú tabuľu.

Fotografie nehnuteľností sú ešte dnes často podcenované. Je to vizitka predavajúceho. Dnešné mobilné telefóny fotia kvalitné fotografie, aplikácie na úpravu fotografií v mobilných telefónoch nahradzujú zložité fotograficé programy. Stačí upraviť kontrast, jas, ostrenie, popripáde orezať nechcený predmet z fotografie. Netreba sa báť odfotografovať, časť záhrady, kvetinový záhon, kvitnúci strom, výhľad z okna, či terasy.

Čo v takom prípade, že nie je čo fotografovať, alebo ide o nehnuteľnosť, ktorá si vyžaduje rekonštrukciu a naokol je burina? S pravdou von, odfotografujme aktuálny stav. Budúci kupujúci, príde na obhliadku nehnuteľnosti s tým, že vie do čoho ide.

Tip: Online inzercia: menej je viac. Inzertujme na 3 najlepších portáloch.

Tip 2: Nezabudnime povedať susedovi o predaji. Mnoho krát,je práve sused ten najsprávnejší kupujúci.

Tip 3: Pre nových majiteľov je možno práve ta naša nehnuteľnosť, ich vysnívaná. Ukážme im všetky výhody: výhľady, zátišia, vylepšenia

Tip 4: Chráňme si svoje súkromie, nezdielajme svoje nehnuteľnosti na sociálných mediach. Toto nechajme na profesionálov.

Tip 5: Nezabúdajme, že trhová cena našej nehnuteľnosti je často odlišná ako si myslíme, rešpektujme to.

Odovzdávame nehnuteľnosť

Odovzdanie nehnuteľnosti

Reality Tip.

Pravidelná otázka od Vás je: ako mám postupovať po predaji nehnuteľností. V článku nájdete môj konkrétny postup. Ak budete mať ďalšie otázky, napíšte mi. 

Povinosti a náležitosti pri predaji a kúpe nehnuteľnosti.

Postup:
1. Vyplniť odovzdávajúci protokol, ktorý obsahuje údaje: predávajúceho/odovzavajúci/ a kupujucého /preberajúci/, popis nehnuteľnosti, list vlastníctva, súpisné číslo, orientačné číslo, číslo parcely, katastrálne územie, pri bytoch, číslo bytu.

2. Odpočítať, elektrinu, mestkú/obecnú vodu, zemný plyn, v byte merače tepla.

3. Odhlásiť / zmeniť odberateľa na odberných miestach, telefón, internet, káblovka, v prípade bytu u správcu

4. Elektrina: možná zmena cez telefón alebo osobne, napr.: ZSE: 0850 111 555

5. Zemný plyn: možná zmena osobne alebo emailom, napr.: SPP: zakaznickalinka@spp.sk

7. Voda: Osobne, po zapísaní vlastnických práv k nehnuteľnosti

8. Odhlásiť/Prihlásiť sa na obci/meste ohladne komunálneho odpadu/ daniam z nehnuteľnosti do 30 dni od zapisaní vlastnických práv.

9. Zmena trvalého bydliska /nahlásenie prechodného bydliska

10. Nahlásenie novej adresy na príslušných úradoch a organizaciám

Tip: Slovenská pošta poskytujé službu: Časové doposielanie. Ide o dočasné preposielanie zasielok na stanovenú adresu.
Stačí navštíviť Slovenskú poštu.Táto služba je spoplatená. Doposielajú sa všetky zásielky, pri ktorých si určíme
túto službu.
Tip 2: Pri zmene dodávateľa Elektrickej energie cez telefón si pripravte: EIC kód, miesto spotreby, zákaznícke číslo.
Tip 3: Na: www.spp.sk nájdete tlačivo: Žiadosť o zmenu odberateľa na odbernom mieste – prepis
Tip 4: Na www.zsvs.sk nájdete tlačivo: Žiadosť o Uzatvorenie zmluvy pre FO – zmena odberateľa
Tip 5: Odovzdavací protokol Vám zašlem /michal@michalbotansky.com/